Rejestracja

Niniejszym wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych: imienia i nazwiska, numeru telefonu, adresu email, stanowiska w celach marketingowych, tj. w szczególności w celu otrzymywania informacji o ofertach, towarach, usługach, promocjach lub wydarzeniach organizowanych przez Administratora, tj. HP Inc Polska z siedzibą w Warszawie, adres: ul. Szturmowa 2a, 02-678 Warszawa. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.
Niniejszym wyrażam zgodę na otrzymywanie drogą elektroniczną, za pośrednictwem wiadomości e-mail oraz wiadomości SMS, informacji handlowych w rozumieniu ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r., w szczególności dotyczących ofert, produktów, usług, promocji i wydarzeń organizowanych przez Administratora, tj. HP Inc Polska z siedzibą w Warszawie, adres: ul. Szturmowa 2a, 02-678 Warszawa. Niniejsza zgoda może zostać odwołana w każdym momencie.
Niniejszym wyrażam zgodę na kontaktowanie się ze mną na podany numer telefonu przez Administratora, tj. HP Inc Polska z siedzibą w Warszawie, adres: ul. Szturmowa 2a, 02-678 Warszawa, zgodnie z art. 172 Ustawy Prawo telekomunikacyjne z dnia 16 lipca 2004 roku, w celu przekazywania informacji o ofertach, towarach, usługach, promocjach lub wydarzeniach organizowanych przez HP Inc Polska Sp. z o.o. Niniejsza zgoda może zostać odwołana w każdym momencie.