Office 365 Education

W Klasie Przyszłości nauczyciele oraz uczniowie tworzą kreatywne środowisko pracy, w którym dzielą się swoimi doświadczeniami. Implementacja odpowiednich rozwiązań sprzyja kreowaniu najlepszych praktyk wewnątrz szkoły. Office 365 A1 to podstawowy, bezpłatny plan usługi zawierający zestaw nowoczesnych narzędzi do komunikacji i współpracy w chmurze, dostępnych w dowolnym miejscu i czasie, z dowolnego urządzenia. Office 365 usprawnia pracę szkoły w każdym obszarze działań, m.in. współpracy pomiędzy dyrekcją a pracownikami, czy w prowadzeniu zajęć z zastosowaniem innowacyjnych metod nauczania, podnosząc przez to kompetencje cyfrowe uczniów i nauczycieli.

Wdrożenie Office 365 A1 umożliwi dyrekcji szkoły, nauczycielom, pracownikom administracyjnym oraz uczniom dostęp do:

 • skonfigurowanej poczty e-mail (Exchange Online) na poziomie szkoły, z własną domeną, np. imie.nazwisko@szkoła.edu.pl,
 • aplikacji Office Online, m.in. Word Online, Excel Online, PowerPoint Online,
 • wirtualnego dysku OneDrive o pojemności 5TB dla każdego użytkownika – do przechowywania i współdzielenia plików,
 • aplikacji edukacyjnych, m.in. Sway do tworzenia multimedialnych prezentacji, Forms do tworzenia testów i quizów,
 • Microsoft Teams – nowoczesnej platformy do pracy zespołowej, OneNote Class Notebook do tworzenie wirtualnych notatek oraz odrabiania zadań domowych z dowolnego miejsca na świecie.

Rozszerzenia bezpłatnego planu Office 365 dla Edukacji można dokonać poprzez podpisanie umowy subskrypcyjnej OVS-ES, EES lub CSP, w ramach której szkoły obejmując umową wszystkich pracowników naukowo-dydaktycznych i administracyjnych uzyskają:

 • prawo do instalacji najnowszej wersji pakietu Office na wszystkich urządzeniach należących do kwalifikującej się instytucji edukacyjnej – np. komputery w laboratoriach, bibliotekach, administracji oraz pracowniach komputerowych,
 • prawo do wykorzystania pełnej wersji pakietu Office 365 ProPlus dla wszystkich nauczycieli i pracowników szkoły do użytku domowego
 • prawo do udostępniania pełnej wersji pakietu Office 365 ProPlus dla wszystkich uczniów do instalacji na prywatnych urządzeniach (należy objąć umową wszystkich nauczycieli w szkole, aby móc skorzystać z korzyści pełnej wersji pakietu dla uczniów).

Office 365 ProPlus to pełna i najbardziej rozbudowana wersja pakietu Office w ofercie Microsoft, pozwalająca na instalację aplikacji pakietu biurowego na 5 komputerach PC lub Mac, 5 tabletach i 5 smartfonach użytkownika, zawierająca aplikacje: Word, Excel, PowerPoint, Outlook, OneNote, Publisher, Access w najnowszej wersji (2019) z prawem do aktualizacji.

Word

Excel

PowerPoint

Outlook

OneNote

Publisher

Access

Word

Excel

PowerPoint

Outlook

OneNote

Publisher

Access

Korzyści wynikające z wdrożenia Office 365 Education, to m.in.:

 1. Standaryzacja bezpiecznego i legalnego oprogramowania w instytucjach edukacyjnych.
 2. Możliwość doskonalenia metod pracy zespołowej i poprawa efektywności pracy w szkole.
 3. Optymalizacja procesu zarządzania szkołą:
  • Szybsza wymiana i obieg dokumentów;
  • Lepsza organizacja pracy dydaktyczno-wychowawczej;
  • Bardziej skuteczny kontakt ze wszystkimi pracownikami szkoły;
 4. Dostęp do najnowszych i aktualizowanych narzędzi edukacyjnych.
 5. Łatwiejsze wdrożenie wymagań z Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych (RODO).

Aby dowiedzieć się jak założyć i wdrożyć środowisko Office 365 w Twojej szkoły, zapoznaj się z informacjami na stronie:
Wdrożenie usługi Office 365 Education.

Aby uzyskać informację na temat odpowiedniego planu Office 365 dla Twojej szkoły, zapoznaj się z informacjami na stronie:
Porównanie planów usługi Office 365 Education.