Wprowadzenie

Oferta Microsoft dla Edukacji to wprowadzenie nowoczesnych metod wspomagających proces edukacyjny w szkołach, kształtowanie świadomości w zakresie nowych technologii oraz budowanie kompetencji cyfrowych poprzez dostęp do bezpiecznego środowiska pracy.

Współpraca strategicznych Partnerów - Microsoft oraz Hewlett Packard - umożliwiła stworzenie Klasy Przyszłości, w której realizowana jest wizja nowoczesnego nauczania z wykorzystaniem najnowszych technologii. Wśród oferowanych produktów i usług znajdują się między innymi: sprzęt komputerowy zakupiony w programie Shape The Future, Windows 10, Office 365 oraz Minecraft.

Shape the future
Office 365 Education
Microsoft 365 Education
Microsoft 365 Education