Zobacz, jakie korzyści dla edukacji daje wykorzystanie w szkole komputerów HP z Office 365 i Windows 10.

Organizacja pracy szkoły:

 • usprawnienie procesu planowania,
 • spełnienie wymogów RODO,
 • szybkie i łatwe dzielenie się efektami swojej pracy przez pracowników administracji, dyrekcję i nauczycieli,
 • łatwiejsze i mniej pracochłonne tworzenie raportów, gromadzenie i przetwarzanie danych statystycznych i zatwierdzanie materiałów,
 • efektywniejsza praca zespołów nauczycieli.

Uczeń w Klasie Przyszłości:

 • zwiększenie kompetencji informatycznych,
 • doskonalenie umiejętności społecznych – współpraca przy realizacji projektów zespołowych,
 • rozwój kreatywnego myślenia, poszerzenie horyzontów, zachęta do podejmowania inicjatywy,
 • zwiększanie szans na rynku pracy poprzez poznanie narzędzi, którymi posługują się współcześni pracodawcy,
 • przygotowanie do aktywnego i mądrego wykorzystania technologii na każdym etapie edukacji.

Nowoczesny Nauczyciel:

 • kreatywny, stosuje nowe technologie, by podnosić własne kompetencje, i wskazuje uczniom możliwości ich wykorzystania w procesie uczenia się,
 • mniej czasu poświęca na przygotowywanie raportów, materiałów edukacyjnych i na sprawy administracyjne,
 • ma stały kontakt z uczniami, także z nieobecnymi na zajęciach w szkole,
 • współpracuje zdalnie z innymi nauczycielami,
 • łatwo i szybko rozpowszechnia materiały wśród uczniów,
 • ma dostęp do swoich dokumentów w każdym miejscu i w każdym czasie.