Czym jest Klasa Przyszłości?

Klasa Przyszłości jest wizją nowoczesnego sposobu nauczania, bazującego na wykorzystaniu najnowszych technologii. Wizję tę współtworzymy z tysiącami nauczycieli z całego świata. W ramach Klasy Przyszłości inspirujemy, dostarczamy wiedzę na temat technologii, dzielimy się najlepszymi doświadczeniami nauczycieli i uczniów, promując najciekawsze pomysły edukacyjne. Pragniemy, by nasze rozwiązania dla edukacji – HP Education Edition („EE”) – były oknem na świat dla dzieci.

Chcielibyśmy, aby nauczyciele, tworząc razem z nami Klasę Przyszłości:

  • uczyli dzieci, jak korzystać z Internetu i komputerów w bezpieczny sposób,
  • poszerzali horyzonty uczniów i kształtowali ich w taki sposób, aby w przyszłości odpowiedzialnie zmieniali świat,
  • efektywniej współpracowali z rodzicami w zakresie rozwijania kreatywności i samodzielnego myślenia ich dzieci.

Zobacz, jak Klasa Przyszłości zmienia perspektywę patrzenia dzieci na świat i wspiera rozwój spersonalizowanej edukacji.

HP Education Edition. Stworzone dla szkół, zaprojektowane dla nauki.

Zebraliśmy opinie tysięcy nauczycieli, uczniów i administratorów szkół. Na bazie tej wiedzy stworzyliśmy rozwiązania dedykowane dla edukacji – Education Edition („EE”). Każde rozwiązanie HP Education Edition zostało zaprojektowane i wyprodukowane z myślą o rozwijaniu kreatywności uczniów, ich umiejętności pracy zespołowej, zapewnieniu im bezpiecznego dostępu do nieograniczonej ilości informacji w Internecie. Aby uzyskać certyfikat „EE”, urządzenia muszą spełniać rygorystyczne wymagania testowe w czterech obszarach: wzmocniona obudowa, długi czas pracy akumulatora, dostępna karta sieci bezprzewodowej premium 2×21 i wbudowane narzędzia do nauki.

Rozwiązania HP dla edukacji bazują na sprzęcie, oprogramowaniu i usługach, które pozwalają znacznie poprawić osiągnięcia uczniów, jednocześnie minimalizując całkowity koszt posiadania. Integracja technologii w szkołach stała się prostsza dzięki stworzonemu przez nas procesowi, który pozwolił dostarczyć uczniom ponad 25 milionów urządzeń w ciągu ostatniej dekady.

Wsparcie dla najlepszych nauczycieli.

Korzystając z rozwiązań HP dla edukacji („EE”), nauczyciele mogą efektywnie wspierać uczniów, na bieżąco wysyłając materiały, wyznaczając zadania do pracy w grupie, a także odpowiadając na ich pytania. W czasach, kiedy uczniowie są zalewani różnej jakości informacjami, nauczyciele, którzy postawili na edukację napędzaną najnowszymi technologiami, mogą szybko i bezpiecznie udostępniać swoim podopiecznym wiarygodne i zweryfikowane źródła wiedzy. W ten sposób pomagają dzieciom lepiej zrozumieć materiał oraz poszerzają wiadomości zawarte w programach dydaktycznych.

Komunikacja i współpraca.

W przygotowaniu młodzieży do aktywnego podejmowania wyzwań edukacyjnych i zawodowych po opuszczeniu szkoły bardzo ważne jest rozwijanie umiejętności efektywnej komunikacji i pracy zespołowej. HP zapewni Tobie i Twoim uczniom nieograniczony dostęp do treści, programów nauczania i społeczności – w dowolnym miejscu i czasie. Młodzież będzie się ze sobą lepiej komunikować, także poza szkołą – podczas pracy przy wspólnym zadaniu.

Rozwój kreatywności i wyobraźni.

Rozwijanie kreatywności i wyobraźni ucznia często wymaga stosowania indywidualnego podejścia. Personalizuj treści z myślą o indywidualnych potrzebach uczniów, uwzględniając ich zainteresowania, predyspozycje i poziom wiedzy.

Poprawa efektywności pracy szkoły.

Korzystając z rozwiązań HP dla edukacji („EE”), wszyscy pracownicy szkoły pracują szybciej i skuteczniej, zarówno w obszarze administracyjnym, jak i edukacyjnym. Znacznie sprawniej przebiega planowanie zadań, przydzielanie ich konkretnym osobom lub grupom i bezpośrednia komunikacja.